Cookie- og persondatapolitik

Cookie- og Persondatapolitik

Et af Clothing By Ros ApS’s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og samarbejdspartnere, også når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Clothing By Ros ApS har derfor fastlagt en politik for, hvordan Clothing By Ros ApS håndterer dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Clothing By Ros ApS driver Clothingbyros.dk, forhandlere og B2B.

Clothing By Ros ApS (benævnes herefter Clothing By Ros) er dataansvarlig.

Clothing By Ros’s kontaktoplysninger er: Clothing By Ros ApS, Hædersdalvej 58, 2650 Hvidovre, Sabine Rosenfeldt Sørensen, info@clothingbyros.dk.

Clothing By Ros udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Clothing By Ros har tilpasset relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Clothing By Ros sælger fysiske produkter.

Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb, afgiver dine personoplysninger til Clothing By Ros, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Clothing By Ros.

 

2. Hvordan indsamles personoplysninger?

Clothing By Ros indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe et eller flere af Clothing By Ros’s ydelser eller produkter.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Clothing By Ros’s serviceydelser
 • Når du abonnerer på Clothing By Ros’s nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

 

3. Hvilke informationer indsamler Clothing By Ros?

Clothing By Ros indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger (ved køb med kreditkort)
 • Købshistorik
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Clothing By Ros i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om Clothing By Ros’s vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Og at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Clothing By Ros indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Clothing By Ros’s formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Clothing By Ros’s produkter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit køb.
 • Forbedring og udvikling af Clothing By Ros’s serviceydelser.
 • Tilpasning af Clothing By Ros’s kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Clothing By Ros.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Clothing By Ros baserer behandlingen af dine personoplysninger, på følgende juridiske grundlag.

Clothing By Ros kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde et køb, som du er part i.

Ligeledes kan Clothing By Ros behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Clothing By Ros kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Clothing By Ros forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Clothing By Ros’s serviceydelser.

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder i hvilke personoplysninger, Clothing By Ros behandler og registrer.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i og ret til at få berigtiget, ajourført og slettet de personoplysninger, Clothing By Ros har registreret om dig.
 • Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Clothing By Ros alle oplysninger, som Clothing By Ros ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Clothing By Ros efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Clothing By Ros enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle kundenummer.

Clothing By Ros vil indenfor 1 uge efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Clothing By Ros, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Clothing By Ros kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier). 

 

7. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Clothing By Ros beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Clothing By Ros underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Udover Clothing By Ros’s interne systemer benytter Clothing By Ros sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Clothing By Ros har sikret indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Clothing By Ros kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Clothing by Ros sletter dine personoplysninger, når Clothing By Ros efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Clothing By Ros’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Clothing By Ros ApS, Sabine Rosenfeldt Sørensen, Hædersdalvej 58, 2650 Hvidovre – info@clothingbyros.dk

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af cookie- og persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Clothing By Ros’s hjemmeside.

Seneste revision er: 21. januar 2019